இடி மற்றும் ரொட்டி செயலாக்க படிகள்

இறைச்சி மற்றும் இறைச்சி அல்லாத தயாரிப்புகளை பூசுவதற்கு இடி மற்றும் ரொட்டி செயல்முறை பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்த செயல்பாட்டில், உலர்ந்த பொருட்கள் மற்றும் / அல்லது ஈரமான பொருட்கள் சாதாரண அல்லது குணப்படுத்தப்பட்ட (ஈரப்பதமான) இறைச்சி பொருட்களின் ஈரமான மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சரியான ஒட்டுதல் செயலிக்கு ஒரு சவாலாக உள்ளது, ஏனெனில் இது கடினத்தன்மை (தோல், தோலின் உரித்தல்), வெப்பநிலை (ஓரளவு உறைந்த, உருகிய), மேற்பரப்பு ஈரப்பதம் (அரை உலர்ந்த அல்லது வார்ப்படப்பட்ட பிறகு ஈரமான)

பொதுவாக, பூச்சு செயல்பாட்டை பாதிக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன, அவை இறைச்சியின் மேற்பரப்பு பண்புகள் முதல் (தோல், உரித்தல், ஓரளவு உறைந்த மேற்பரப்பு) இடியின் பாகுத்தன்மை மற்றும் அதன் வெப்பநிலை, நொறுக்கு அளவு மற்றும் வறுக்க வெப்பநிலை வரை .

ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவ கோழி தொடையில் மீண்டும் மீண்டும் பூச்சு செயல்முறை அடங்கும்.

உதாரணத்திற்கு:

1. டிரம்-ப்ரீடஸ்டர் மூலம் நான்கு கோட்டிங்
2. பேட்டருடன் பூச்சு
3. நான்கு உடன் கோட்டிங்
4. மீண்டும் இடி கொண்டு பூச்சு
5. நான்கு அல்லது நொறுக்குத் தீனிகளுடன் பூச்சு

ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி தேவையான எடை மற்றும் வடிவத்தை அடைவதற்கு (எடுத்துக்காட்டாக, க்யூப்ஸ்) உருவாக்குவதன் மூலம் தொடங்குகிறது அல்லது முழு தசை வெகுஜனத்தையும் (எலும்பு இல்லாத அல்லது கோழி தொடைகளின் எலும்பு) தேவையான எடை வரம்பையும் வடிவத்தையும் அடையச் செய்கிறது. அடுத்து முன் தூசுதல், சுவாசித்தல், ரொட்டி மற்றும் வறுக்கப்படுகிறது.


இடுகை நேரம்: மார்ச் -08-2021